Haagplanten

Uitgebreid assortiment haagplanten  -  Bladverliezend  en bladhoudend of groenblijvend.

Bladhoudende  Haagplanten :


Buxus sempervirens

Eleagnus ebbingii

Fagus sylvatica

Fagus sylvatica " Atropunicea "

Hedera in soorten ( Klimop )

Ilex in soorten ( Hulst soorten )

Ligustrum ovalifolium

Ligustrum vulgare  ( Wilde liguster )

Ligustrum vulgare Atrovirens

Ligustrum vulgare Lodense

Osmanthus burkwoodii

Osmanthus heterophyllus

Photinia fras. Red Robin

Prunus laur. Caucasica

Prunus laur. Rotundifolia

Prunus laur.  Mano

Prunus laur. Otto Luycken

Prunus lus. Angustifolia

Pyracantha orange Glow

Fagus sylvatica - Groene beuk
Ligustrum ovalifolium
Prunus lusitanica Angustifolia - Portugese laurier
Fagus sylvatica Atropunicea - Rode Beuk
Pyracantha orange glow - Vuurdoorn
Photinia fras. Red. Robin - Glansmispel
Eleagnus ebbingii - Olijfwilg
Prunus laur. Rotundifolia - Laurier
Aronia melanocarpa - Appelbes
Cornus mas - Kornoelje
Viburnum opulus - Sneeuwbal
Rosa rugosa - Rimpelroos of Bottelroos
Cornus kesselringii - Zwarte kornoelje
Acer campestre - Veldesdoorn
Symphoricarpus chen. Hancock - Sneeuwbes
Crataegus monogyna - Meidoorn
Cornus alba Sibirica - Witte kornoelje
Cornus stolonifera Flaviramea - Gele kornoelje
Corylus avellana - Wilde Hazelaar

Bladverliezende Haagplanten :


Acer campestre  ( Veldesdoorn )

Amelanchier lamarckii ( Krentenstruik )

Aronia melanocarpa ( Appelbes )

Berberis thunbergii ( Zuurbes )

Berberis thunbergii Atropurpurea ( Zuurbes )

Carpinus betulus  ( Haagbeuk )

Cornus alba ( Kornoelje )

Cornus mas ( Kornoelje )

Cornus alba Kesselringii  ( Kornoelje )

Cornus alba sibirica ( Rode kornoelje )

Cornus stolonifera Flaviramae ( Kornoelje )

Corylus avellana ( Wilde hazelaar )

Crataegus monogyna ( Meidoorn )

Euonymus europeaus ( Kardinaalsmuts )

Forsythia in soorten ( Chinees klokje )

Prunus spinosa ( Sleedoorn )

Rosa rugosa  ( Rimpelroos )

Spiraea  in soorten  ( Spierstruik )

Symphoricarpus chen. Hancock ( Sneeuwbes )

Viburnum opulus ( Sneeuwbal )

Bosplantsoen  Loofhout :                                    Bosplantsoen  Naaldhout :

Alnus glutinosa                                                                               Abies Fraseri

Betula verucosa                                                                              Abies nordmaniana

Castanea sativa                                                                              Larix ducidus

Corylus avelana                                                                              Larix kaemferii

Fraxinus excelsior                                                                           Picea excelsa

Ilex Aquifolium                                                                                 Picea Omorika

Prunus avium                                                                                  Pinus sylvestris

Prunus spinosa                                                                               Pinus pungens Glauca

Quercus robur                                                                                 Pseudosuga menziesii

Quercus rubra

Quercus palustris

Rhamnus frangula

Sambucus nigra

Sorbus aucuparia

Hoe plant ik op een juiste manier een haag .

Vooralleer je begint met planten :

- Een haag goed aanplanten vergt iets meer werk en moeite,

  maar bespaart U wel een hoop  werk, kosten en zorgen

  achteraf.

- Zorg dat je start met planten van goede kwaliteit.  Let er

  zeker op dat je geen opgeschoten zaalingen koopt., welke nooit

  afgestoken of verplant zijn geweest.  Haagplanten van goede

  kwaliteit hebben een gezond wortelgestel met vele

  haarworteltjes.

- Let erop dat de wortels van haagplanten nooit uitdrogen.

  Reeds enkele minuten in de zon, of in de schrale wind kan

  reeds dodelijk zijn voor haagplanten.  Bij transport met een

  open aanhangwagen, dek de planten goed af met een zeil.

  Wanneer je niet onmiddellijk kan planten, kuil de planten

  zodanig in dat de wortels goed afgedekt zijn met grond.


Voorbereiding van de grond :

- Graaf een plantvoor, voldoende breed en diep, zodanig dat de

 

wortels er ruim in passen.

- Meng de uitgegraven grond met een voldoende hoeveelheid

  goede bodemverbeteraar. ( DCM-Vivimus Universeel )

- Harde onderliggende lagen moeten  doorbroken worden, zodat

  grondwater kan opstijgen bij  droogte periodes, en teveel aan

  water bij regen kan doorsijpelen.

- Aangevulde grond is vaak van mindere kwaliteit, daarom verrijk

  deze met voldoende planthumus.

- Bijzware en natte grond, kan je " perlite "  toevoegen, bij droge

  magere grond  " Bentonite "

- Wees voorzichtig met  verse, onvoldoende verteerde compost,

  stalmest en chemische   meststoffen. Deze kunnen  verbranding

  van de wortels veroorzaken!


Het Planten van de haag:

-  Beuk, haagbeuk, veldesdoorn,… plaatst  u best aan een dubbele draad tussen palen.

-  Plaats de palen om de 3-5 meter, en span hiertussen een dubbele draad: de eerste bijna bovenaan, de andere een 40-50-tal

   centimeter lager. Maak de planten vast met elastische bindbuis. Gebruik nooit  colsonbandjes, koord of ijzerdraad, wanneer de

   planten beginnen te groeien zullen ze verstikken. Een bijkomend voordeel van het aanplanten aan een draad is dat de planten

   niet kunnen omwaaien,  en dat de haarworteltjes niet losgetrokken kunnen worden.

- Zet de planten in de plantgeul en voeg er gelijkmatig de verbeterde grond aan toe.

- Let op voor grote brokken grond, deze maakt u best eerst wat fijner, zodat de grond goed tussen de wortels kan komen.

- Zorg ervoor dat de planten op dezelfde diepte zitten als ze op de kwekerij zaten: de bovenste wortels niet  meer dan enkele

  centimeter onder de grond, de onderste vertakking boven de grond. Wanneer planten te diep geplant worden, krijgen de wortels

  onvoldoende zuurstof.

- Zorg  dat de planten mooi in een rechte lijn staan, en dat de afstand tussen de planten gelijk is 

- Druk de grond na het planten goed aan, maar let op dat u dat niet tè hard doet.

- Op zwaardere gronden en/of bij nat weer kan u beter niet of slechts lichtjes aandrukken.

- Bij droog weer, en zeker op zandgronden, giet u best de planten na het aanplanten één keer goed aan, met voldoende water.


Zorgen voor na het planten :

- Vanaf april en bij droge weersomstandigheden is het belangrijk om te gieten. Het is beter 1 maal veel water geven, dan dagelijks

   kleine hoeveelheden.

- Van zodra de planten beginnen te groeiën ( April-mei ) Kies voor een goede organische  meststof. Respecteer de voorgeschreven

   hoeveelheid. Let eveneens op bij meststoffen met een hoog stikstof gehalte ( Om verbranding te voorkomen ) Taxus en coniferen

   hebben graag meststof met wat extra magnesium.  Geef geen meststoffen meer op het einde van de zomer.

- Snoeien kan  zodra hier behoefte aan is. Taxus en buxus kan u  eventueel  onmiddellijk

  bijsnoeien na het planten, ook bovenaan. Bij beuk en haagbeuk snoeit u best onmiddellijk de

  langere, zijdelingse takken goed in, maar de koppen niet.